Mlađi juniori i kadeti na preglednom treningu u Atonu

Nacionalni gimnastički centar Aton protekloga je vikenda ugostio mlade nade hrvatske muške sportske gimnastike.

U Nedelišću je održan pregledni trening mlađih juniora i kadeta a čiji je cilj bio utvrditi trenutno stanje među dječacima tog uzrasta. Također, još je jedan od ciljeva bio i započeti sustavno praćenje razvoja tih dviju dobnih skupina – od njihovih trenutnih kategorija pa sve do njihovog ulaska među juniore. O tome kakva nam se budućnost smiješi možda najbolje govore ove fotografije te brojnost mladih i perspektivnih gimnastičara na istima.