Popis zabranjenih sredstava WADA-e

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping objavio je popis zabranjenih sredstava Svjetske antidoping agencije (WADA), a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine.