RG – Sutkinje

Radom Sudačke organizacije TORG rukovodi Sudačka komisija u sastavu:

Mirjana Starčević Bosnar, predsjednica
Svitlana Sergijenko, član
Maja Selak, član

Vrhovna sutkinja RG je Mirjana Starčević Bosnar, međunarodna sutkinja 1. Kategorije.