Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. (.pdf 210kb)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. (.pdf 210kb)

Godišnji financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za godinu koja je završila 31.12.2020. (.pdf 3MB)

Ad 12. Upitnik o funkcioniranju sustava financ. upravljanja i kontrola HGS-a za 2020 (.pdf 689kb)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. (.pdf 211kb)

Upitnik o funkcioniranju HGS-a 2019. (.pdf 526kb)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. (.pdf 211kb)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. (.pdf 212kb)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. (.pdf 212kb)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. (.pdf 212kb)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. (.pdf 212kb)

Izvještaj o radu HGS-a 2015. (.doc 106kb)