Konačna rang-lista za upis u I. razred srednje škole

Temeljem upute Ministarstva turizma i sporta objavljujemo Konačnu rang lista za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2022./2023.

Sportaši koji se nalaze navedeni u tablici, a nisu rangirani, nisu članovi klubova članica HGS-a ili ne ispunjavaju niti jedan od kriterija sportske uspješnosti.

Hrvatski gimnastički savez Konačnu rang-listu poslao je Ministarstvu turizma i sporta, a unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma biti će od 21. do 26. lipnja 2022.

Kandidati za sportske odjele – gimnastika (.xlsx 14kb)

Obrazac kriterija sportske uspješnosti (.pdf 411kb)