Kontakti

HRVATSKI GIMNASTIČKI SAVEZ
Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 03887717590
IBAN: HR522360000-1101481673

Telefon: +385 1 3012 324
Email: hgs@hgs.hr
Web: www.hgs.hr
Facebook i Instagram: @crogymnastics

Kontakt za medije
E-mail: press@hgs.hr
Telefon: +385 98 345321 – Kristina Leovac

RADNO VRIJEME UREDA
Ponedjeljak – petak 8:00 – 16:00
 
RADNO VRIJEME SA STRANKAMA
Ponedjeljak – petak 9:00 – 13:00