Kriteriji sportske uspješnosti i Preliminarna rang lista za upis u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2019/2020.

Sukladno Uputama Središnjeg državnog ureda za šport objavljuju se Kriteriji sportske uspješnosti i Preliminarna rang lista za upis u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2019/2020.

Kandidati mogu podnijeti prigovore na rang listu u razdoblju od 13.-19. lipnja na e-mail adresu: hgsa@net.hr

Preliminarna rang lista (.xls 28kb)

Obrazac kriterija sportske uspješnosti (.pdf 134kb)