MSG – Treneri

Trenerski tim
Treneri A kandidata: Lucijan Krce, Igor Kriajimskii, Vladimir Mađarević
Treneri B kandidata: Tigran Gorički, Saša Solar, Georgi Kazakov, Ratko Jovanović, Emil Šanjek, Miroslav Pavlović