Održana redovna skupština Hrvatskog gimnastičkog saveza

U subotu, 28. travnja, u zagrebačkom hotelu Panorama održana je redovna godišnja skupština Hrvatskog gimnastičkog saveza.

Redovna skupština otvorena je izvještajem verifikacijske komisije te izborom zapisničara i ovjerovjeritelja Zapisnika. U dnevnom redu rasprave na sjednici predsjednik HGS-a mr.sc. Stevo Tkalčec podnio je izvješće o radu saveza za 2017. godinu, izvješće o financijskom poslovanju za prethodnu godinu te samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrole. Također, pred skupštinom je izneseno i izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja HGS-a za 2017. godinu.

Usvojen je i Zapisnik s prethodne sjednice skupštine (održane 08.04.2017.), kao i Zapisnik sa skupštine održane 29.12.2017., a na kojoj se izjašnjavalo elektroničkim putem. Predstavnicima u skupštini predstavljen je financijski plan za 2018. godinu, kao i program rada u ritmičkoj i sportskoj gimnastici (muškoj i ženskoj) te kalendar natjecanja. Skupština je informirana i o dodjeli nagrada sportašima za postignute rezultate u prethodnoj godini, kao i o osnivanju Komisije za marketing HGS-a.

Izglasano je primanje u članstvo HGS-a SKRG Osijek i GK Umag, dok je K.A.O.S.-u Jastrebarsko produženo privremeno članstvo za još jednu kalendarsku godinu.

Zapisnik s redovne skupštine Hrvatskog gimnastičkog saveza bit će dostupan na službenoj web stranici.