OLETS

Hrvatski gimnastički savez ima Odbor za licenciranje i edukaciju trenera i sudaca čiji članovi su:

Mario Vukoja, koordinator Odbora

 

 

 

 

 

 

 

Lucija Milčić

 

 

 

 

 

 

 

Ratko Vuković

 

 

 

 

 

 

 

Aida Badić

 

 

 

 

 

 

 

Dunja Lederer

 

 

 

 

 

 

 

Josipa Radaš

 

 

 

 

 

 

 

Mirjana Starčević