Osnovan Gimnastički klub Knin

U Vijećnici grada Knina održana je osnivačka Skupština Gimnastičkog kluba Knin na kojoj su sudjelovali i predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza dr.sc. Marijo Možnik te predstavnici gradske vlasti grada Knina.

Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena odluka o osnivanju GK Knin te je za predsjednicu kluba izabrana Josipa Šiško. Inicijator ideje i dopredsjednik Kluba Mario Škegro vodio je osnivačku Skupštinu, pozdravio prisutne i objasnio razloge inicijative o osnivanju GK Knin:

– “S obzirom da sam odrastao u Kninu te završio Kineziološki fakultet u Zagrebu, uvidio sam da gradu Kninu nedostaje jedan od bazičnih sportova, koji osim što je izuzetno koristan za zdravi rast i razvoj djeteta, odlična je baza za uspjeh u mnogim drugim sportovima. Osjećajući i dalje povezanost sa svojim gradom, odlučio sam stečeno iskustvo u području sporta iskoristiti za pokretanje izuzetno korisnog, zdravog i popularnog sporta u gradu Kninu”.

Novoizabrana predsjednica Gimnastičkog kluba Knin, Josipa Šiško, objasnila je ciljeve i djelovanje Kluba:
– “Cilj ovog kluba je djeci grada Knina omogućiti bavljenje bazičnim sportom koji je iznimno značajan za razvoj motoričkih znanja i sposobnosti koje će im koristiti za cijeli život, neovisno o tome hoće li se baviti vrhunskim sportom ili rekreativno. Klub će biti orijentiran prema rekreativnom bavljenju gimnastikom dok se ne stvore uvjeti za vrhunsku gimnastiku”.

Članica Upravnog odbora je i Anita Ercegovac, poznata po aktivnom djelovanju u grad Kninu i šire. Istaknula je da joj je drago da može biti podrška još jednoj lijepoj priči za djecu i mlade Knina.

Marijo Možnik kazao je kako unutar Hrvatskog gimnastičkog saveza trenutno djeluju 53 kluba u kojima trenira preko 12.000 djece:
– “Jedan od mojih ciljeva je širenje gimnastike u sve dijelove Hrvatske, pa i tamo gdje dosad nismo imali gimnastičkih klubova, kao što je grad Knin. Hrvatski gimnastički savez će pružiti svu moguću podršku u radu novoosnovanog Kluba. Drago mi je da sam u dva dana mogao prisustvovati na dva lijepa događaja, 5. kolovoza na obljetnici Oluje u Kninu te danas osnivačkoj Skupštini GK Knin”.