Preliminarna rang lista za upis u I. razred srednje škole

Temeljem upute Ministarstva turizma i sporta objavljujemo Preliminarnu rang lista za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2022./2023.

Prigovori se mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail: hgs@hgs.hr od 15. do 20. lipnja 2022.

Sportaši koji se nalaze navedeni u tablici, a nisu rangirani, nisu članovi klubova članica HGS-a ili ne ispunjavaju niti jedan od kriterija sportske uspješnosti.

Konačna rang-lista (nakon isteka roka za žalbe) biti će objavljena na stranici Hrvatskog gimnastičkog saveza (www.hgs.hr) i poslana Ministarstvu turizma i sporta 21. lipnja 2022.

Obrazac kriterija sportske uspješnosti (.pdf 411kb)

Kandidati za sportske odjele gimnastika (.xls 18kb)