RG – Sutkinje

Radom Sudačke organizacije TORG rukovodi Sudačka komisija u sastavu:

Mirjana Starčević Bosnar, predsjednica
Barbara Stojković, član
Maja Selak, član

Vrhovna sutkinja RG je Mirjana Starčević Bosnar, međunarodna sutkinja 2. Kategorije.

RG licenciranje sutkinje 2017. – 2020. (.pdf 312kb)