Službene vijesti sa Izvršnog odbora HGS-a održanog 23. 5. 2024.

Izvršni odbor održao je sjednicu putem videokonferencije. Ovdje je sažetak glavnih odluka:

IMENOVANJE GLAVNOG TAJNIKA HGS-a

Nakon provedenog javnog natječaja za glavnog tajnika HGS-a imenovan je Nikola Dudek. Novi glavni tajnik HGS-a počet će s radom od 1. srpnja 2024. godine.

RASPISIVANJE POZIVA NA NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU PRVENSTVA HRVATSKE U PARKOURU 2024. GODINE

Raspisuje se natječaj za organizaciju 1. prvenstva Hrvatske u parkouru (muški i ženski), koje će se održati u drugoj polovici ove godine. Rok za prijavu na natječaj je do 13. lipnja 2024., na e-mail hgs@hgs.hr. Tekst i uvjeti natječaja će se objaviti na web stranici HGS-a.

UGOVOR S TVRTKOM ITSPORT

Ugovor s tvrtkom ITsport ističe 18. lipnja 2024. godine. Izvršni odbor donio je odluku da po isteku trenutno važećeg ugovora HGS neće nastavljati suradnju s tvrtkom ITsport.

IMENOVANJE ČLANOVA TEHNIČKIH ODBORA I OSTALIH RADNIH TIJELA HGS-a

Izvršni odbor analizirao je sve pristigle kandidature za tehničke odbore i ostala radna tijela (odbore i komisije) HGS-a za mandatno razdoblje 2024.-2028. godine. Zaključeno je da će se odluka o imenovanju članova odbora/komisija donijeti na sljedećoj sjednici IO koja će se održati u lipnju. Prije donošenja odluke obavit će se konzultacije s potencijalnim kandidatima.