Sportski koordinator HGS-a

Savez ima sportskog koordinatora kojeg svojom odlukom imenuje i opoziva Izvršni odbor.

Sportski koordinator usmjerava i usklađuje rad tehničkih odbora i drugih radnih tijela sukladno usvojenim planovima i programskim aktivnostima Saveza.

Sportski koordinator predstavlja tehničke odbore u Izvršnom odboru, bez prava glasovanja.

Poslovi i zadaće sportskog koordinatora regulirane su Odlukom Izvršnog odbora.

Sportski koordinator HGS-a je Mario Vukoja.