Tijelo Saveza – Disciplinski odbor

Na temelju prijedloga Izvršnog odbora Skupština HGS-a bira i imenuje Disciplinski odbor HGS-a, na vremensko razdoblje od 4 (četiri) godine.

Članovi Disciplinskog odbora trebaju biti predstavnici u Skupštini HGS-a i mogu biti ponovo birani. Predsjednik i članovi Disciplinskog odbora ne mogu biti članovi niti jednog tijela HGS-a

Disciplinski odbor sastoji se od 3 (tri) člana.

Disciplinskog odbora svoj rad temelji na poštivanju i očuvanju dostojanstva pojedinca, poštivanju odredbi borbe protiv droge, bilo kojeg zlostavljanja ili diskriminiranja. Strogo će voditi računa o poštivanju normi koje reguliraju rad i ponašanje pojedinaca u procesima izvršavanja programa rada HGS-a. Disciplinskim pravilnikom utvrđuju se obveze, prava i odgovornosti članova odbora.

Članovi Disciplinskog odbora HGS-a su:
Boris Čulin, predsjednik
Irena Serdarević, članica
Đorđe Stojšić, član