Tijelo Saveza – Disciplinski odbor I. stupnja

Disciplinski odbor Saveza je tijelo koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članica i osoba koje sudjeluju u programima Saveza, provodi disciplinske postupke u dva stupnja (I. i II. stupanj), a temeljem Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti koji donosi Skupština.

Disciplinski odbori I. i II. stupnja svaki imaju po tri člana, a bira ih Skupština na prijedlog članica Saveza, na mandat od četiri godine i iste osobe mogu biti više puta izabrane.

Disciplinski odbor I. stupnja odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članica Saveza, kao i osoba koje sudjeluju u radu tijela ili programu Saveza, kao i natjecatelja prema općim aktima Saveza zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih odredbama ovog Statuta, odredbama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti te drugih akata i odluka Saveza.

Članovi Disciplinskog odbora I. stupnja HGS-a su:
Irena Serdarević, predsjednica
Boris Čulin, član
Đorđe Stojšić, član