Tijelo Saveza – Skupština

Skupština HGS-a je najviše tijelo upravljanja HGS-om. Skupštinu čine predstavnici svih punopravnih članica HGS-a.

Svaki predstavnik u Skupštini Saveza ima pravo na jedan glas u Skupštini. Pojedini predstavnici imaju pravo na više glasova (maksimalno pet) temeljem kriterija koje određuje Pravilnik o određivanju broja glasova u Skupštini.

Izbor predstavnika u Skupštini određuje Pravilnik o postupku i načinu kandidiranja i izbora predstavnika za sastav Skupštine.

Predsjednik HGS-a ujedno je i predsjednik Skupštine.

Rad Skupštine uređuje Poslovnik o radu Skupštine.