Tijelo Saveza – Tajnik HGS-a

GLAVNI TAJNIK HGS-a

HGS ima glavnog tajnika kojeg svojom odlukom imenuje Izvršni odbor, a predlaže komisija sastavljena od predsjednika Saveza i dva člana Izvršnog odbora, nakon provedenog javnog natječaja.

Glavni tajnik svoju funkciju obavlja profesionalno, a prava i obveze između Saveza i glavnog tajnika uređuju se ugovorom o radu.

Mandat glavnog tajnika Saveza traje četiri godine i ista osoba može biti više puta izabrana.

Glavni tajnik za svoj rad odgovara predsjedniku i Izvršnom odboru Saveza.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti glavnog tajnika zamjenjuje osoba koju odredi predsjednik Saveza.

Glavna tajnica HGS-a je Margareta Jurčić.

 

 

 

 

 

 

 

– e-mail: hgs@hgs.hr
– telefon: +38513012324