Tijelo Saveza – TO RG

TEHNIČKI ODBOR RITMIČKE GIMNASTIKE

TO RG bavi se rješavanjem stručnih pitanja vezanih uz sve bitne segmente ritmičke gimnastike kao što su:

  • organizacija natjecanja
  • izbor kandidatkinja za reprezentaciju na svim nivoima
  • koordinira i organizira rad sa svim dobnim skupinama gimnastičarki
  • rukovodi radom sudačke organizacije
  • organizira edukaciju trenera/ica i sutkinja te izdaje pravovaljane certifikate u tu svrhu
  • usko urađuje sa ostalim Tijelima Saveza posebno sa Predsjednikom i Izvršnim odborom
  • organizira sve ostale sadržaje vezane uz rad reprezentacije (odlazak na natjecanja, smještaj i slično)

Odlukom Izvršnog odbora o osnivanju Tehničkih odbora utvrđuje se sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata članova Tehničkih odbora.

Članovi Tehničkih odbora odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru i Predsjedniku HGS-a.

Tehnički odbor ritmičke gimnastike HGS-a čine:
Gordana Cimaš, predsjednica
Tihana Milas Bezjak, članica
Duška Kupres Duraković, članica
Nera Krezić, članica
Melita Kolarec, članica
Barbara Maceković, članica
Josipa Radaš, članica