Tijela Saveza – TO SG

TEHNIČKI ODBOR MUŠKE SPORTSKE GIMNASTIKE
Vladimir Mađarević
Mario Vukoja
Lucijan Krce
Saša Solar
Josip Morožin

TEHNIČKI ODBOR ŽENSKE SPORTSKE GIMNASTIKE
Magda Ilić
Dunja Lederer
Diana Lukašić
Marko Brez
Mario Vukoja
Julija Ljubančić
Robertina Kućan

Zapisnik MTO 28.05.2023. (.pdf 333kb)

Zapisnik sastanka MTO – Odluka 16.5.2023. (.pdf 228kb)

Zapisnik sastanka MTO 10. 5. 2023. (.pdf 237kb)

Zapisnik sastanka TO MSG 16. 2. 2023. (.pdf 263kb)

Zapisnik sastanka TO MSG 31. 1. 2023. (.pdf 271kb)

Zapisnik MTO sastanak 16. 3. 2022. (pdf. 231kb)

Zapisnik TO MSG – 20. 1. 2022. (.pdf 266kb)

Zapisnik MTO – sastanak 22. 11. 2021. (.pdf 246kb)

Zapisnik TO MSG 20.08.2020. (.doc 852kb)

Zapisnik TO SG 26.06.2020. (.pdf 243kb)

Kriteriji MSG za 2020. (.xlsx 16kb)

Zapisnik TO MSG 11.11.2019. (.pdf 277kb)