Treneri i Suci

Propozicije nacionalnog programa ŽSG 2022.-2024. (.pdf 681kb)

Propozicije MSG 2022. (.pdf 1MB)

RG – SUTKINJE 2022.-2024. (.pdf 222kb)

MSG – Suci 2022.-2024. (.pdf 229kb)

ŽSG – Sutkinje 2022.-2024. (.pdf 265kb)

Pravilnik o licencijama trenera u HGS-u (.pdf 151kb)

RG – Novosti 2021. (.pdf 620kb)

MSG – SMJERNICE 2022-2030. (seminar 2021) (.pdf 2MB)

MSG – Odgovori na pitanja klubova (seminar 2021) (.pdf 2MB)

ŽSG – prezentacija 2021. (seminar 2021) (.pdf 2MB)

MŽSG – PROPOZICIJE NACIONALNOG PROGRAMA 2022-2030. (seminar 2021) (.pdf 330kb)