Treneri i Suci

Odluka – nadopuna propozicija nacionalnog programa ŽSG (.pdf 695kb)

SLOBODNI program PREZENTACIJA (.pdf 848kb)

OBAVEZNI program PREZENTACIJA (.pdf 566kb)

UNIVERZALNI program 1 PREZENTACIJA (.pdf 2MB)

UNIVERZALNI program 2 PREZENTACIJA (.pdf 2MB)

DOPUNE propozicija MSG za OSNOVNI program za natjecanja 2023. (.pdf 514kb)

DOPUNE PROPOZICIJA MSG za natjecanja 2023. (.pdf 2MB)

Propozicije nacionalnog programa ŽSG 2022.-2024. (.pdf 681kb)

MSG – SUCI 2023. (.pdf 232kb)

RG – SUTKINJE 2023. (.pdf 276kb)

ŽSG – SUCI 2023. (.pdf 282kb)

Pravilnik o licencijama trenera u HGS-u (.pdf 151kb)

RG – Novosti 2021. (.pdf 620kb)

MSG – SMJERNICE 2022-2030. (seminar 2021) (.pdf 2MB)

MSG – Odgovori na pitanja klubova (seminar 2021) (.pdf 2MB)

ŽSG – prezentacija 2021. (seminar 2021) (.pdf 2MB)

MŽSG – PROPOZICIJE NACIONALNOG PROGRAMA 2022-2030. (seminar 2021) (.pdf 330kb)

Code of points – 2022.-2024. (.pdf 9MB)

RG Code of Point 2022.-2024. – HR (.pdf 3MB)

Code of points – 2022.-2024.- update (.pdf 557kb)