Fran Radić

Najveći uspjesi:

SREBRO – Međunarodni turnir Riga (mlađi juniori) – Riga 2023. (tlo)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (mlađi juniori) – Zadar 2023. (višeboj)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (mlađi juniori) – Osijek 2023. (karike)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (mlađi juniori) – Osijek 2023. (ruče)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (mlađi juniori) – Osijek 2023. (preča)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (mlađi juniori) – Osijek 2022. (tlo)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2021. (tlo)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2021. (konj s hvataljkama)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2021. (karike)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2021. (preča)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2021. (višeboj)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (U-mlađi kadeti) – Slavonski Brod 2018. (višeboj)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (U-mlađi kadeti) – Sisak 2018. (konj s hvataljkama)
ZLATO – Prvenstvo Hrvatske (U-mlađi kadeti) – Sisak 2018. (preča)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (mlađi juniori) – Zagreb 2022. (višeboj)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (mlađi juniori) – Osijek 2022. (preskok)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (mlađi juniori) – Osijek 2022. (ruče)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2021. (preskok)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2020. (karike)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2020. (preskok)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2020. (ruče)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2020. (višeboj)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Sisak 2019. (tlo)
BRONCA – Prvenstvo Hrvatske (mlađi juniori) – Osijek 2023. (preskok)
BRONCA – Prvenstvo Hrvatske (kadeti) – Osijek 2021. (ruče)
BRONCA – Prvenstvo Hrvatske (U-mlađi kadeti) – Sisak 2018. (karike)
BRONCA – Prvenstvo Hrvatske (U-mlađi kadeti) – Sisak 2018. (ruče)