Greta Gašparović

Najveći uspjesi:

ZLATO – Međunarodni turnir Šalamunov memorial (juniorke) – Maribor 2023. (preskok)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (juniorke) – Osijek 2023. (preskok)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (mlađe juniorke) – Osijek 2021. (preskok)
SREBRO – Prvenstvo Hrvatske (juniorke) – Osijek 2020. (tlo)
BRONCA – Prvenstvo Hrvatske (juniorke) – Osijek 2023. (greda)
BRONCA – Prvenstvo Hrvatske (juniorke) – Zagreb 2022. (višeboj)
BRONCA – Prvenstvo Hrvatske (juniorke) – Osijek 2022. (preskok)