Vrsalović Jana

Kadetski:
2012.
– Attila Pinter Innsbruck ( AUT) 3.mj. višeboj

2013.
– VPH 2.mj. i PPH 3.mj.preskok, 1.mj. ruče i 2.mj. tlo

2014.
– EP Sofija ( BUL ) 77.mj višeboj
– Zelena Jama Open, Ljubljana ( SLO ) 5.mj. višeboj
– Gym Festival Trnava (SVK) 14.mj. višeboj i 8.mj. dv.ručama u apsolutnoj kat.