Upis u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2020./2021. Preliminarna Rang lista i Obrazac kriterija športske uspješnosti

Sportaši koji se nalaze navedeni u tablici, a nisu rangirani nisu članovi klubova članica HGS-a.
Sukladno Uputama SDUŠ-a prigovori kandidata na pogreške mogu se podnijeti od 19. do 25.06.2020. na e-mail adresu saveza crogymnastics@gmail.com