Vukoja i Krističević u Nacionalnom vijeću za sport

Hrvatski sabor imenovao je šest novih članova Nacionalnog vijeća za sport. Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovan je Ante Baković, dok su Tomislav Grahovac i Mario Vukoja imenovani na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Ratko Kovačić na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Oliver Lušić na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih te Tomislav Krističević na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednica Nacionalnog vijeća za sport je Danira Bilić, a sastav od 12 članova uz novoimenovane čine još Sanda Čorak, Perica Bukić, Željan Konsuo, Dražen Čular, Petar Ceronja i Željko Jerkov.

Gimnastika se tako može pohvaliti s dva stručnjaka u Nacionalnom vijeću za sport u kojemu su sada Mario Vukoja, dopredsjednik HGS-a, vrhovni sudac muške sportske gimnastike i član Tehničkog odbora muške i ženske sportske gimnastike HGS-a te izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, predsjednik Nadzornog odbora HGS-a.